BE YOUR OWN HAPPINESS - ANGELA HEIJBOER

Indigenous Sound Healing - Opstellingenwerk (met Paarden)

Plantmedicijnwandelingen - Workshop Rapé - Kambo detox sessies

Blog

Blog

Coëxistentie met paarden

Posted on March 12, 2017 at 11:40 AMTrainen vs Coëxistentie


Het is geen kwestie van tegen of voor het trainen/dresseren van paarden zijn. Het hart kent namelijk geen voor of tegen trainen zijn. Het hart kent namelijk geen voorwaardelijke liefde. Het is Liefde. Het heeft daarom niet de eigenschap om iets te willen manipuleren of te vormen en daarom traint het als vanzelf niet! Het ego echter wel..... met lijden tot gevolg.


Vanuit deze zienswijze is er een andere weg van omgaan met paarden ontstaan. Destijds toen ik in Duitsland woonde had ik de paarden aan huis staan. Ik las in die periode de boeken van Eckhart Tolle en Katie Byron en dat raakte mij diep. Ik kon daardoor niet meer omgaan met paarden zoals daarvoor. Dus in een ritueel heb ik de stang en trenshoofdstellen verbrand en de sporen weg gedaan. Natuurlijk is een ritueel ook afkomstig van het ego. Het hart heeft immers geen rituelen nodig. Toen ik na zeven jaar terug kwam in Nederland, merkte ik dat ik door de klanten en de manier waarop men paarden houd toch weer langzaamaan meeging richting de conventionele manier. Via de vraag van mijn klanten en de manier waarop paarden gehouden en gehuisvest staan, was het best een uitdaging om mijn ervaringen trouw te blijven. Het betreft een proces wat altijd gaande is. Echter past het mij niet meer.


Mijn ervaring is dat wanneer paarden vanuit hun interesse met je in contact treden, dus vanuit hunzelf, er een dialoog op gang komt. Echter zodra je manipulatief wordt, dus iets gaat afdwingen, zie je de ontstane verbinding veranderen. Het zij dat ze er tegen in gaan, het zij dat ze zich eraan onderwerpen. Dit laatste zie je ook bij een join-up ontstaan, wat als paardvriendelijk wordt verkocht. Als vanzelf heeft de join-up zich daardoor mij weer weten te verlaten. Laat staan nog het willen dresseren/trainen van paarden.


Maar hoe dan wel? Met deze vraag bivakkeerde ik een periode tussen de paarden. Ik ging met ze om door bij ze te "Zijn" vaak al zittend op een kleed in de wei of ik ging met ze wandelen. Of ik was om hun heen op mijn gemak de uitloopstal en de weide aan het uitmesten. Wat mij opviel was dat er in de contacten die er dan spontaan ontstonden de persoonlijkheid van het paard beduidend meer naar voren kwam. Het kreeg immers de ruimte om tot uiting te mogen komen en ik kreeg daar steeds meer oog en gevoel voor. 


In het ontdekken of ontmantelen van mijn overtuigingen ontstond er een ruimte waardoor iets in mij of beter beschreven door mij heen in dialoog kon treden. Er ontstond een aaneenrijging van gebeurtenissen met het inzicht daarin niet de doener te zijn. In dialoog met paarden en je omgeving staan heeft namelijk een diepgaand effect. Meningen worden naast elkaar geplaatst in plaats van tegenover elkaar. Er was weer ruimte voor belevenis en spontaniteit. Ik kreeg mijn eigen vreugde en spontaniteit er door terug.


Toon gewoon een oprechte interesse zonder het gedrag van de ander te claimen en wacht niet eens af wat er ontstaat, laat het volledig los. Is er weerstand, dan dien je jouw gedachten hierover te onderzoeken. Blijkt het paard in jou geïntresseerd te zijn, dan is er een dialoog ontstaan en een verbondenheid. Als we vanuit een dialoog willen omgaan met het paard dan zal er sprake moeten zijn van wederzijds respect en gelijkwaardigheid. De inbreng van het paard is dus even belangrijk. Hierdoor kunnen er nieuwe betekenissen en inzichten ontstaan en zijn het prachtige leermeesters.


Deze manier van omgaan vraagt nogal wat van een mens/ruiter en diens ego, waarvoor het binnen de meeste culturen normaal is om een paard op te zadelen en te gaan rijden. 


Ik integreer mijn ervaringen en Zijn, wat geen methode is, subtiel. Ik heb liever dat iemand stap voor stap deze ervaringen ontdekt, dan dat ik het opleg. Wie deze stap wenst te zetten en niet iets nodig heeft van een paard, maar de verbinding wenst te laten ontstaan en vanuit daar op avontuur wenst te gaan, diegene kan ik co-learning vanuit mijn hart en ervaringen aanraden! Het is omgaan met de waarhied, oftwel met wat zich aandient zonder oordeel. 


De Liefde verbindt alles, echter zonder voorwaarden, deze kent het niet.

 

vanuit het hart: vanuit het ego:

kent geen conventies wenst (on)conventioneel gedrag

liefde is Zijn het ego is afwezig of heeft als doel aanwezigheid

aangesloten afgesloten 

gelijkwaardig ongelijkwaardigheid, je zelf (on)bewust hoger of lager neerzetten.

kent geen tijd (tijdloos) tijdgebonden

kent geen oordeel beoordelen / veroordelen

kent geen doel kent of wenst een doel

overgave controle

vormloos (trilling) vorm

kent geen weten (niet-weten) willen weten

éénheid twee of meer

conceptloos op basis van concepten

NU is gebaseerd op verleden of toekomst

IS compleet voelt zich incompleet

onvoorwaardelijk voorwaardelijke 

kent geen doenerschap het ego denkt de doener te zijn

het IS ik en zij (als individu)

non-duaal duaal (goed vs fout, schuld vs onschuld, etc.)

kent geen referentiepunten heeft referentiepunten nodig

grenzeloos begrenst

kent geen behoeften heeft behoeften

kent geen moeten moet en wilt iets

kent geen verhaal maakt er een verhaal van


En is een weg van omgaan met paarden vanuit het hart!
Wil je weten hoe neem dan contact op.


Hartelijke groet,

 

Angela Heijboer

E: [email protected]


Copyright Angela-Heijboer.com


 

Categories: Kambo | Sananga | , Indigenous Sound Healing

0